Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 •       -- Walne Zebranie Członków
        -- Zarząd
           --- Skład osobowy
           --- Kompetencje
        -- Komisja Rewizyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  ZARZąD   \  KOMPETENCJE

    Kompetencje

  Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,

  2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,

  3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

  4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

  5) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,

  6) zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,

  7) wykonywanie budżetu,

  8) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

  9) prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

  10) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu,

  11) delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,

  12) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 6 ust. 2 pkt 12,

  13) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

  14) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Stowarzyszenia.    udostępnił SGIPPS dnia 2005-11-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra