Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 •       -- Walne Zebranie Członków
        -- Zarząd
        -- Komisja Rewizyjna
           --- Skład osobowy
           --- Kompetencje
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA   \  KOMISJA REWIZYJNA   \  KOMPETENCJE

    Kompetencje

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

  2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

  3) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,

  4) opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,

  5) składanie sprawozdań z wykonania budżetu,

  6) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,

  7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 16 ust. 3,

  8) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

    udostępnił SGIPPS dnia 2005-11-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra