Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 •       -- Przetargi
           --- Przetarg na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego i Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru
           --- Przetarg na usługę w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.
        -- Ogłoszenia
        -- Ogłoszenia poza procedurą zamówien publicznych
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  OGłOSZENIA, PRZETARGI   \  PRZETARGI   \  USłUGA W ZAKRESIE CAłODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ MIENIA ZNAJDUJąCEGO SIę NA WSKAZANYM OBSZARZE B. LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM - UNIEWAżNIONY

    Usługa w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim

  Ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do pobrania poniżej.

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania do pobrania poniżej.


  Lista załączników
  1. ogloszenie_ochrona sgipps 2012-2013
  2. ogłoszenie o unieważnienie przetargu na ochronę lotniska
  3. siwz ochrona przetarg sgipps 2012-2013 -zal graficzny do zal nr 1
  4. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013
  5. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 1
  6. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 2
  7. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 3
  8. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 4
  9. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 5
  10. siwz ochrona przetrag sgipps 2012-2013 - zal nr 6
    udostępnił SGiPPS dnia 2011-12-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Pytania i odpowiedzi
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra