Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 •       -- Przetargi
           --- Przetarg na opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego i Sektorowego Programu Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Turystycznego Koszalińskiego Obszaru
           --- Przetarg na usługę w zakresie całodobowej ochrony fizycznej i elektronicznej mienia znajdującego się na wskazanym obszarze b. lotniska w Zegrzu Pomorskim.
        -- Ogłoszenia
        -- Ogłoszenia poza procedurą zamówien publicznych
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • STRONA GłóWNA   \  OGłOSZENIA, PRZETARGI   \  PRZETARGI   \  USłUGA W ZAKRESIE CAłODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ MIENIA ZNAJDUJąCEGO SIę NA WSKAZANYM OBSZARZE B. LOTNISKA W ZEGRZU POMORSKIM - UNIEWAżNIONY   \  PYTANIA I ODPOWIEDZI

    Pytania i odpowiedzi

  Dokumenty do pobrania poniżej


  Lista załączników
  1. Pytania i odpowiedzi 1 - ochrona lotniska 2011/12
  2. Pytania i odpowiedzi 2 - ochrona lotniska 2011/12
    udostępnił SGiPPS dnia 2011-12-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra