Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego serwis informacyjny
Strona Główna
 • Struktura organizacyjna
 • Akty prawne
 • Ogłoszenia, Przetargi
 • Ogłoszenie o naborze
 • Instrukcja obsługi
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Stanowisko information officer z dnia 2008-08-12 00:31:20

    Stanowisko information officer

  OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

  NA WOLNE STANOWISKO

  Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie,

  Koszalin, ul. Dworcowa 11-15.

   

  Opis stanowiska pracy :

  I.             Stanowisko:  information officer

  Miejsce pracy :  Biuro Stowarzyszenia

  Wymiar czasu pracy : pełny etat

  Rodzaj umowy : na czas oznaczony nie krótszy niż 24 miesiące od 1 sierpnia 2008 r.

   

  I.             Wymagania niezbędne :

  1)   wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu marketingu, filologii angielskiej, turystyki lub zarządzania projektami UE,

  2)   co najmniej 2 letni staż pracy,

  3)   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;

  4)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

  5)   bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

   

  II.           Wymagania dodatkowe :

  1)   biegła obsługa pakietu MS Office,

  2)   umiejętność korzystania z Internetu,

  3)   prawo jazdy kat. B

  4)   znajomość języka szwedzkiego lub duńskiego

   

  III.          Zakres zadań :

   

  1)   prowadzenie sekretariatu międzynarodowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  2)   zajmowanie się sprawami związanymi z promocją projektu, public relations oraz utrzymywanie stałego kontaktu ze wszystkimi partnerami projektu

  3)   branie czynnego udziału w realizacji projektu, w tym również w zagranicznych wyjazdach (Szwecja, Bornholm)

   

  IV.         Wymagane dokumenty i oświadczenia :

   

  1.   List motywacyjny, cv ze zdjęciem,

  2.   Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  3.   Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

  4.   Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  5.   Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

  6.    Pisemne oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

   

  V.          Termin i miejsce składania dokumentów :

   

  Dokumenty należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie, ul. Dworcowa 11-15 , lub listownie na adres Biura, w kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko” w terminie do 31 lipca 2008 r.

  W przypadku przesyłki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia.

   
   

  Uwaga: po sprawdzeniu przez komisję, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne, zostanie przeprowadzony test kompetencyjny dla kandydatów.

    udostępnił SGiPPS dnia 2008-08-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Struktura organizacyjna
  2. Akty prawne
  3. Ogłoszenia, Przetargi
  4. Ogłoszenie o naborze
  5. Instrukcja obsługi
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra